Strona główna

Strona nieformalna, studencko-profesorska, służąca publikacji prac badawczych w dziedzinie przekładoznawstwa, analizy tekstu literackiego w tłumaczeniu, recepcji i literatury komparatywnej. Założeniem strony jest uniwersytecka wymiana myśli i doświadczeń twórczych.

Prace do publikacji przyjmuje zespół redakcyjny w składzie:

prof. Anna Kukułka-Wojtasik

dr Tomasz Wiącek

dr Markus Eberharter

dr Magdalena Dobrowolska de Tejerina

dr Siarhei Padsasonny